โปรโมชั่น เมทัลชีท

โปรโมชั่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท ราคาถูก

โปรโมชั่นเมทัลชีท

โปรโมชั่นขนส่งฟรี บี.เค.เมทัลชีท พหลโยธิน

เมทัลชีทราคาถูก จัดส่งฟรี
เมทัลชีทราคาถูก จัดส่งฟรี
เมทัลชีทราคาถูก จัดส่งฟรี

รายละเอียดเงื่อนไข ขนส่งฟรี

จัดส่งฟรี 

เมื่อซื้อครบ 10,000 บาท ในระยะ 10 กม.

เมื่อซื้อครบ 20,000 บาท ในระยะ 50 กม.

รถกระบะ แผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีทยาวไม่เกิน 8 เมตร    /   น้ำหนัก ไม่เกิน 1.2 ตัน

จัดส่งฟรี 

เมื่อซื้อครบ 50,000 บาท ในระยะ 10 กม.

เมื่อซื้อครบ 100,000 บาท ในระยะ 50 กม.

รถ 6 ล้อ แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทยาวไม่เกิน 12 เมตร     น้ำหนัก ไม่เกิน 5.5 ตัน

จัดส่งฟรี 

เมื่อซื้อครบ 150,000 บาท ในระยะ 30 กม.

รถเทรนเลอร์  แผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีทยาวไม่เกิน 17 เมตร     น้ำหนัก ไม่เกิน 5.5 ตัน