แปเหล็กตัวแซด Z

แปเหล็กตัวแซด

แปเหล็ก Purlin ตัวแซด

ประเภทสินค้า: แปรงเหล็กสำเร็จรูป

แปเหล็กตัวแซด Z เป็นแปเหล็กที่มีลักษณะปีกข้างหนึ่งกว้างกว่าปีกอีกข้างหนึ่ง สามารถพลิกสลับด้านประกับกันได้สนิทกับแปอีกท่อนหนึ่ง เพื่อสามารถต่อปลายด้วยการประกบหรือต่อปลายต่อเนื่องโดยไม่วางซ้อนทับกันก็ได้ แต่ถ้าเชื่อมต่อกันด้วยการซ้อนทับบริเวณจุดรองรับ จะเพิ่มความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น

ใช้งาน: ใช้ทำหลังคาเหล็กแปเหล็ดตัวแซดZ

ขนาด: ความสูง 150 มม,

ขนาด 1.20 มม. / 1.50 มม / 1.90 มม.