หลังคาเหล็กเมทัลชีท ลอนคลิปล็อค 700

หลังคาเหล็กลอนคลิปล็อค

หลังคาเหล็กเมทัลชีท ลอนคลิปล็อค 700

หลังคาเหล็กเมทัลชีท ลอนคลิปล็อค 700 ระบบยึดล็อค หรือ ระบบขบล็อค โดดเด่นด้วยแผ่นหลังคาเหล็กลอนสูง ป้องกันน้ำรั่วซึมได้อย่างดีเยี่ยม และระบายน้ำฝนได้ดี โดยจะใช้การยิงสกรูยึดขา Connector กับแป จากนั้นจึงกดแผ่นหลังคาเหล็กลงกับขา Connector ทุกสันลอน ทำให้หากมองจากด้านบนหลังคาจะไม่เห็นสกรู ช่วยลดโอกาสในการรั่วซึม และสร้างความสวยงาม ทันสมัย

  • ความกว้างของลอนเมทัลชีท หลังหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 700 มม.

  • เมทัลชีท ลอนคลิปล็อค 700 มีจำนวน 3 สันลอน

  • ความสูงของสันลอนแต่ละลอน 39 มม.

  • รูปแบบลอนมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว มีความหนา และสีของเเผ่นเมทัลชีทให้เลือกจำนวนมาก โดยใช้แผ่น เหล็กเมทัลชีทเคลือบสี จาก เอ็นเอส บลูสโคป 

ขายึดลอนคลิปล็อค 700

ขายึดลอนคลิปล็อค

อุปกรณ์ที่ใช้ยึด : ขายึดคลิปล๊อค ลอนคลิบล็อค เป็นลอนที่นิยมนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องการความแข็งแรงคงทนของอาคาร ให้อยู่ได้นานหลายปี เพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีงานผลิตทั้งปี เมื่อเกิดปัญหารั่วซึมของหลังคา จะทำให้งานล่าช้าและเสียเวลาซ่อมนาน จึงไม่ต้องการให้มีการยิงสกรูลงบนหลังคา ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสนิม และทำให้หลังคารั่วในที่สุด หลักการติดตั้งคือ ต้องวางขาคลิบล็อคลงบนแปก่อน ตั้งแต่แปตัวแรกจนถึงแปตัวสุดท้ายก่อน จากกนั้นจึงนำหลังคาแผ่นแรกวางลงไป แล้วใช้มือหรือเท้าตบแผ่นให้ล็อคกับขาคลิบล็อค จากนั้น จึงวางขาคลิบล็อคลงบนแปตั้งแต่แปตัวแรกจนถึงแปตัวสุดท้าย แล้วนำหลังคาแผ่นที่สองวางลงไปแล้วใช้มือหรือเท้าตบแผ่นให้ล็อคกับขาคลิบล็อค ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนมุงเสร็จ โดยที่แผ่นหลังคาไม่มีรอยเจาะของสกรูแม้แต่นิดเดียว ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้ตลอด หากต้องการ ระบบคลิปล๊อค แผ่นหลังคาต้องใช้เหล็กความหนา 0.40 มม (BMT) ขึ้นไป เพื่อให้เกิดความแข็งแรงทนทาน สามารถยึดเกาะขาคลิบล็อคได้แน่นหนา 

วิธีติดตั้ง

 ขั้นตอนที่ 1 เช็คระดับแปยึดและเริ่มตั้งแนวโดยใช้เส้นเอ็นขึงเพื่อยึดขาแถวแรก ใช้ขาด้านที่มีร่องกลางชิดกับแนวเอ็น

ติดตั้งหลังคาเหล็กลอนคลิปล็อค-1     ติดตั้งหลังคาเหล็กลอนคลิปล็อค-2

ขั้นตอนที่ 2 วางขาคลิปล็อค ตัวแรกตามแนวที่ตั้งไว้ โดยให้ลอนตัวเมีย อยู่ติดด้านหน้า หลังจากนั้น ยึดสกรู 3 ตำแหน่ง

ติดตั้งหลังคาเหล็กลอนคลิปล็อค-4     ติดตั้งหลังคาเหล็กลอนคลิปล็อค-3

ขั้นตอนที่ 3 นำแผ่นหลังคาแผ่นแรก ล็อคกับขาคลิปล็อค และเหยียบสันลอนให้ล็อคกับตัวแผ่น ทุกสันลอน

ติดตั้งหลังคาเหล็กลอนคลิปล็อค-5     ติดตั้งหลังคาเหล็กลอนคลิปล็อค-6

ขั้นตอนที่ 4 นำขาคลิปล็อคของแผ่นที่ 2 ให้ลอนตัวเมียสอดเข้าไปในร่องของแผ่น และยึดสกรู ขาคลิปล็อค 3 ตำแหน่ง

ติดตั้งหลังคาเหล็กลอนคลิปล็อค-7      ติดตั้งหลังคาเหล็กลอนคลิปล็อค-8

ขั้นตอนที่ 5 นำแผ่นหลังคาแผ่นที่สอง ล็อคกับขาคลิป และเหยียบสันลอนทุกสันลอนให้ล็อคกับขาคลิปล็อค แผ่นต่อๆไปให้ใช้วิธีเดียวกัน

ติดตั้งหลังคาเหล็กลอนคลิปล็อค-9      ติดตั้งหลังคาเหล็กลอนคลิปล็อค-10