หลังคาเหล็ก ดัดโค้ง

หลังคาดัดโค้ง

หลังคาเหล็ก ดัดโค้ง

หลังคาเหล็ก เมทัลชีท ดัดโค้ง

หลังคาดัดโค้ง หลังคาดัดโค้ง

หลังคาเหล็กดัดโค้ง แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท ลอน S และลอน T สามารถดัดโค้งได้  โดยรัศมี ต้องไม่น้อยกว่า 25 ซม. ซึ่งความยาว และองศา ของโค้งนั้นจะแตกต่างกันไปตามการลาดเอียงของหลังคา ถึงแม้จะเป็นรัศมีเดียวกันก็ตาม ซึ่งแบ่งชนิดของแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทดัดโค้งหลังคาโค้งได้ตามแผ่นหลังคาแบบดัดโค้ง เหมาะสำหรับงานมุงหลังคาที่มีลักษณะเป็นทรงโค้งงอ หรือประยุกต์เป็นกันสาด หรือหลังคาโรงจอดรถ โรงงาน นอกจากจะให้ประโยชน์ในการบังแดด บังลมได้ดีแล้ว ยังให้ทั้งความสวยงามที่เข้ากับสิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนที่ทันสมัยได้อย่างลงตัว แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทดัดโค้ง ให้รูปทรงอาคารที่แตกต่างออกไปจากหลังคาแบบธรรมดาทั่วไป ซึ่งสามารถสั่งผลิตได้ทั้งโค้งคว่ำและโค้งหงาย โดยมีรัศมีการโค้งไม่ต่ำกว่า 300 มม. ซึ่งนอกจากความสวยงาม ที่สร้างความทันสมัยและโดดเด่นให้กับตัวอาคารแล้ว ยังมีคุณประโยชน์ในเรื่องของการประหยัดต้นทุนการก่อสร้างในเรื่องของโครงสร้างอาคารเมื่อเทียบกับวัสดุแบบอื่นๆ ทั้งยังช่วยลดโครงสร้างของพื้นที่ ที่จะต้องรองรับตัวหลังคา อีกทั้งยังผลิตจากวัสดุชั้นและกรรมวิธีการผลิตที่มาตรฐาน ทำให้เมื่อทำการดัดโค้งงอและนำไปติดตั้งแล้วสามารถทนทานต่อแรงต้านของลมได้เป็นอย่างดีสัญลักษณ์ระยะแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทดัดโค้งมีอายุการใช้งานยาวนานและมีราคาถูกกว่าท้องตลาด สามารถติดฉนวนกันความร้อน มีทั้งฉนวนพีอีโฟมและพียูโฟมทำให้บริเวณบ้านร่มรื่น เย็นสบาย และยังช่วยกันแสงแดด ซึ่งแผ่นดัดโค้งมีหลายแบบ ตามแต่ล่ะงานที่ใช้งาน 

หลังคาโค้ง หลังคาดัดโค้งกันสาด

หลังคาโค้ง หลังคาดัดโค้งหลังเต่า

หลังคาดัดโค้ง หลังคาโค้ง 2R

หลังคาดัดโค้ง หลังคาโค้ง สโลบกันสาด

หลังคาดัดโค้งสโลบตรง หลังคาดัดโค้งสโลบ

หลังคาดัดโค้ง หลังคาโค้ง ปลายกันสาด

หลังคาดัดโค้ง หลังคาโค้งปลายกันสาด

หลังคาดัดโค้ง     หลังคาโค้ง เมทัลชีท    หลังคาดัดโค้ง เมทัลชีท