สกรูยึด แผ่นหลังคาเหล็ก

สกรู ติดตั้งแผ่นหลังคา

สกรู-อุปกรณ์ติดตั้ง-แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท

สกรูยึดแผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท ถึงแม้ว่าจะเลือกใช้แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท ที่มีความเหนียว และความทนทานดีเยี่ยมแล้ว การเลือกใช้ วัสดุอุปกรณ์ เช่น สกรู ที่มีเหมาะสม มีคุณภาพดี และทีมงานติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท ก็มีความสำคัญเฉกเช่นเดียวกันจะพบว่าการเลือกใช้สกรูที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้การทำงาน กระทำได้ยาก การยึดเกาะแผ่นไม่แข็งแรงดีพอ หากเลือกใช้สกรูที่มีคุณภาพต่ำก็จะก่อให้เกิดสนิมเกิดการกัดกร่อน ในบริเวณที่ยิงสกรู และเหนี่ยวทำให้ แผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท เกิดการผุกร่อนตามไปด้วยได้ง่าย

การเลือกขนาด สกรูสำหรับยิงแผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีทสกรูยึดแผ่นเมทัลชีท

สกรูยาวใช้สำหรับหลังคาเหล็กสกรูสั้นใช้ยิง แผ่นปิดครอบ แผ่นฝาผนัง
1. ต้องเป็นสกรูที่เหมาะสำหรับงานยิงแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่เป็นเหล็ก อย่างไรก็ตามอาจจะต้องพิจารณาร่วมกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำแปร่วมด้วย ว่าเป็นไม้ หรือเป็นเหล็ก หากว่าแปเป็นไม้อาจจะต้องหาสกรูที่ออกแบบมาให้เหมาะกับทั้งยิงไม้ และยิงแผ่นเหล็ก เพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน โดยทั่วไปแปเหล็กจะใช้สกรูที่มีเกลียวละเอียดหรือถี่
2. วัสดุที่ใช้ทำสกรูต้องเป็นวัสดุเกรดที่ดี ไม่ก่อให้เกิดสนิมได้ อันจะเป็นตัวนำให้แผ่นหลังคาเหล็กเกิดสนิมได้ในบริเวณรอยยิง
3. ใช้สกรูยาว สำหรับยิงสันลอนสำหรับแผ่นหลังคาเหล็กที่ใช้ในงานปูหลังคา ควรเลือกให้เหมาะสมกับ ความสูงของลอนแผ่นหลังคาเหล็กและ ประเภทของแปที่ใช้
4. นิยมใช้สกรูสั้น ในการยิงแผ่นครอบ และสำหรับการยิงท้องลอนของแผ่นหลังคาเหล็กที่ใช้ปูผนังด้านข้าง
5. สามารถเลือกใช้สกรูยิงแผ่นครอบ ที่มีขนาดสั้นและอ้วนเป็นพิเศษ เพื่อช่วยยึดแผ่นครอบ กับแผ่นหลังคาเหล็ก ที่อยู่ด้านล่างไว้ด้วยกันได้ดีขึ้น หรือใช้สกรูในลักษณะนี้ ช่วยในการเย็บแผ่น

สกรู เมทัลชีท ซิกม่า (Sigma)

ขนาดสกรู SIGMA
การใช้งาน รายะเอียด สี
สกรูยึดสันลอน HEX 12-14*48 Self มีสี
HEX 12-14*65 Self มีสี
สกรูยึดท้องลอน HEX 10-16*16 Self มีสี
HEX 12-14*20 Self
สกรูเย็บแผ่นหลังคาเหล็ก HEX 14-14*22 Self
HEX 15-15*20 Self
สกรูยึดคลิป/ยิงแประแนง WAF 10-16*22 Self
สกรูยึดแปไม้ HEX 12-11*50 T17

สกรูยิงแผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

สกรูตัวยาวใช้ยิงหรือยึดแผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท ยิงสกรูที่สันลอนหลังคาเหล็กเมทัลชีท ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท เข้ากับ โครงสร้างตัวอาคาร ที่แปหลังคา เบอร์สกรูที่นิยมใช้ยิงสันลอนหลังคาเหล็กเมทัลชีท คือแหวนยางรองแผ่นใส

  • สกรูแปเหล็กเบอร์ 12-14×65 (สกรูยาว 65 มิลลิเมตร)
  • สกรูแปเหล็กเบอร์ 12-14×55 (สกรูยาว 55 มิลลิเมตร)
  • สกรูแปเหล็กเบอร์ 12-14×48 (สกรูยาว 48 มิลลิเมตร)
  • สกรูแปไม้เบอร์ T17 (สกรูยาว 50 มิลลิเมตร)

สกรูยิงแผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท ตัวสั้น

ใช้สกรูตัวสั้นยิงที่ ท้องลอนของแผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท ยึดติดเข้ากับแปของผนัง ในส่วนของการประยุกต์ใช้แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท ติดตั้งเป็นผนังของตัวอาคาร ( Metal Sheet Wall & Panel )

  • สกรูเบอร์ 10-16×16 ( สกรูยาว 16 มิลลิเมตร )

สกรูยึดแฟลชชิ่ง ขนาดอ้วนพิเศษ

ใช้สกรูขนาดพิเศษ ยิงแผ่นครอบเมทัลชีท  หรือ แฟลชชิ่ง Flashing เข้ากับแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท รีดลอน ใช้สกรูยิงแฟลชชิ่ง ในการช่วยยึดสองแผ่นให้ติดกัน เราเรียกว่า การหนีบแผ่นสกรูแฟลชชิ่งที่นิยมใช้ คือ

  • สกรูแผ่นครอบแฟลชชิ่งเบอร์ 12-14×22 (สกรูยาว 22 มิลลิเมตร)
  • สกรูแผ่นครอบแฟลชชิ่งเบอร์ 12-14×20 (สกรูยาว 20 มิลลิเมตร)