ราคาหลังคาเหล็ก

แผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ราคาหลังคาเหล็ก

ราคาหลังคาเหล็ก เคลือบอลูซิงค์ (ราคาประมาณการ)

ลอนมาตรฐาน ลอนยอดนิยม ความหนา เคลือบสี เคลือบอลูซิงค์ ราคาต่อเมตร
(ราคาสั่งผลิต)
ราคาต่อตารางเมตร
(ราคาประเมิน)
760S
760T 0.23 อลูซิงค์ AZ 70 65-85 85-115
760S 760T 0.25 อลูซิงค์ AZ 70 75-95 100-125
760S 760T 0.27 อลูซิงค์ AZ 70 80-105 105-140
760S 760T 0.28 อลูซิงค์ AZ 70 85-110 105-140
760S 760T 0.30 อลูซิงค์ AZ 70 90-115 119-150
760S 760T 0.33 อลูซิงค์ AZ 70 95-120 125-160
760S 760T 0.35 อลูซิงค์ AZ 150 105-130 140-170
760S 760T 0.40 อลูซิงค์ AZ 150 125-150 165-200
760S 760T 0.47 อลูซิงค์ AZ 150 145-170 165-200
***กรุณาติดต่อ สอบถามราคาหลังคาเหล็กล่าสุด ของ ณ วันนี้ กับทางเรานะคะ

ราคาหลังคาเหล็ก เคลือบสีและเคลือบอลูซิงค์

ลอนมาตรฐาน ลอนยอดนิยม ความหนา เคลือบสี เคลือบอลูซิงค์ ราคาต่อเมตร
(ราคาสั่งผลิต)
ราคาต่อตารางเมตร
(ราคาประเมิน)

 

760S

760T 0.30 สีสัน AZ 70 100-140 130-185
760S 760T 0.35 สีสัน AZ 70 110-165 145-215
760S 760T 0.40 สีสัน AZ 70 120-185 155-245
760S 760T 0.43 สีสัน AZ 150 200-230 260-300
760S 760T 0.50 สีสัน AZ 150 230-260 300-340

***กรุณาติดต่อ สอบถามราคาหลังคาเหล็กล่าสุด ของ ณ วันนี้ กับทางเรานะคะ

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคาหลังคาเหล็ก 

1. เนื่องจากราคาหลังคาเหล็ก ขึ้นกับหลายปัจจัย กรุณาติดต่อ สอบถามราคาหลังคาเหล็ก ณ วันนี้กับทางเรานะคะ

2. ปกติทางเราจะยืนราคาที่เสนอประมาณ 7-15 วัน
3. ราคาในตารางข้างต้น เป็นราคาเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมาของทั้งเหล็กแผ่นจากนอกประเทศ และเหล็กภายในประเทศ 
4. ราคาต่อตารางเมตรใช้เป็นการประเมินราคาคร่าวๆ เพื่อจัดสรรงบประมาณ 
5. หลังคาเหล็กลอนมาตรฐานและลอนยอดนิยม มีหน้ากว้างแผ่น (หักซ้อนทับ ) แล้วเท่ากัน คือ หน้ากว้าง 0.76 เมตร 
6. ถ้าหากราคาต่อเมตรของแผ่นหลังคาเหล็กที่มีราคาที่เท่ากัน แต่หน้ากว้างแผ่นต่างกัน ราคาต่อตารางเมตรก็จะต่างกันด้วย 
7. ราคาหลังคาเหล็กต่อตารางเมตร มีค่าเท่ากับ ราคาหลังคาเหล็กต่อเมตร หารด้วย ความกว้างของแผ่นหลังคาเหล็ก 
8. เพื่อให้มั่นใจว่าได้ของแน่ จำเป็นต้องมีการวางมัดจำไว้ก่อนบางส่วน ถ้าไม่เช่นนั้นของอาจจะหมด
9. ทางเราขอสงวนการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เว้นแต่มีการแจ้งยืนราคาในเอกสารที่ให้กับทางลูกค้า 
10. สีอลูซิงค์ หมายถึง สีธรรมชาติของแผ่น ไม่มีการเคลือบสีสันเพิ่มเติมลงไปบนผิวเหล็กมีแต่การเคลือบผิวเหล็กด้วยอลูซิงค์ บางที่ก็เรียกว่า แผ่นอลูซิงค์ Aluzinc ชนิดไม่มีสี